เกี่ยวกับเรา

เรารู้ดีว่าบ้านมีความสำคัญมากเพียงไร จึงให้ความใส่ใจในรายละเอียดงานออกแบบและการก่อสร้าง พร้อมพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ แข็งแรงได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้อยู่บ้านที่มีความสวยงาม แข็งแรง เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย และที่สำคัญคุ้มค่ากับเงินออมที่สะสมมานาน เรามุ่งเน้นให้บริการรับสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ราคายุติธรรม  เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า  พันธมิตรทางธุรกิจ  และพนักงานภายในองค์กร

    การออกแบบ
เราเข้าใจว่า”บ้าน”คือศูนย์รวมความรักและความอบอุ่น เราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกพื้นที่ใช้สอยเกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด เหมาะสมกับราคา สร้างความจริงให้แก่ท่านเกิดเป็นบ้านแห่งความรัก อยู่ด้วยความอบอุ่นและปลอดภัย

    การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
เจ้าของบ้านหลายๆท่านกว่าจะตัดสินใจสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านนั้น ต้องเตรียมความพร้อมหลายเรื่องทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และการหาข้อมูลรายละเอียดก่อนจะตัดสินใจ เพื่อให้ได้บ้านที่ตรงกับความต้องการ  ดังนั้นทางบริษัท จึงคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐาน มาสร้างบ้านให้แก่ท่าน  นอกจากนี้ ในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ทางบริษัทได้มีการประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายแต่ละสินค้า เพื่อให้ได้ราคาต้นทุนพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าดีราคาถูก ลดต้นทุนการก่อสร้าง  มาสร้างบ้านให้แก่ท่านเพื่อความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย ทางบริษัทมีความชำนาญในธุรกิจนี้และมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

     การประสานงานกับหน่วยงานราชการ

ในปัจจุบันการติดต่อกับหน่วยงานราชการนั้นมีกฏเกณฑ์ ข้อกำหนดมากมายทั้งสำนักงานเขต เทศกิจ อบต. ไฟฟ้า ประปา เจ้าของโครงการ  กรรมการหมู่บ้านและบ้านใกล้เรือนเคียง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทางพนักงานฝ่ายประสานงานของบริษัทจะเป็นผู้ให้บริการติดต่อประสานงานให้ท่านทั้งหมดเพื่อลดขั้นตอนและการเสียเวลาในการติดต่อ  เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่าน

     การคัดเลือกทีมงานเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทดูแลท่าน
บริษัทมีทีมงานช่างเฉพาะทางของงานแต่ละด้านที่ได้เริ่มร่วมก่อตั้งกันมาตั้งแต่เริ่มแรก เป็นทีมงานรับเหมาที่มีฝีมือ คุณภาพมาตรฐาน บริษัทได้จัดช่างให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้ช่างที่มีอยู่ตลอดเวลา ได้ส่งเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางตลอดเวลาที่มีโอกาส โดยบริษัทได้ดูแลควบคุมในเรื่องจัดซื้อวัสดุก่อสร้างด้วย เพื่อให้ทางช่างนั้นใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพตามที่บริษัทกำหนดเพื่อประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมีทีมงานโฟร์แมนดูแลตรวจสอบความคืบหน้าตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

     การควบคุมงาน
การควบคุมต้องครบวงจรโดยผู้ชำนาญงาน ทางบริษัทจึงจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด โดยวิศวกรต้องเข้าตรวจเหล็กก่อนการเทปูนตั้งแต่งานฐานราก คานชั้นหนึ่ง คานชั้นสอง ตลอดจนตรวจเหล็กโครงหลังคา โฟร์แมนต้องควบคุมการก่อสร้าง และรายงานความคืบหน้าทุกระยะโดยภาพถ่ายของบ้านแต่ละหลังที่เข้าตรวจสอบเพื่อส่งข้อมูลทั้งหมด ให้ผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบความคืบหน้าของไซต์งานได้ตลอดเวลา

     การบริการหลังการขาย
ทางบริษัทจะส่งมอบบ้านที่สมบูรณ์แบบทุกตารางนิ้วให้ลูกค้า สิ่งที่เรา ภาคภูมิใจ และได้รับจากลูกค้า คือการไว้วางใจที่เลือกเราสร้างบ้านให้ท่าน และยังแนะนำลูกค้าให้แก่บริษัทอีก นอกจากนี้ทางบริษัทจะเยี่ยมเยือนลูกค้าหลังเข้าอยู่แล้ว เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทยืนยาวตลอดไป