มุงหลังคา

ไม่บ่อยที่จะรับงานต่อเติม เพราะอุปสรรคค่อนข้างมากกว่างานสร้างใหม่ เช่นงานหลังคานี้ ทางผู้ผลิตก็ไม่ Guarantee ให้กับทางเราด้วยเหมือนกัน เนื่องจากเป็นงานสร้างใหม่ แต่เราต้อง guarantee ให้ลูกค้าว่าไม่รั่ว อย่างน้อยก็ 2 หน้าฝนล่ะครับ ก่อนมุงหลังคางานโครงสร้างต้อง 100% เพื่อไม่ให้มีการไหวของโครงสร้างซึ่งจะเป็นสาเหตุให้รั่วได้ ก็ขึ้นมาเทปูนชั้นหลังคากันก่อนเลย ค่อยไล่ไปเทชั้น 2 ต่อไป